Operatus Wykonujemy usługi z dziedziny gospodarki odpadów. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy naszym klientom zgodne z terminem przejęcie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także odbieraniem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Spełniamy standardy określone przez decyzje umożliwiające na przewożenie odpadów, ich zbieranie i odzysk, dzięki czemu w wyjątkowy sposób chronimy się o otaczające nas środowisko. Realizujemy tylko te czynności, które dają bezpieczeństwo dla otoczenia, szczególną uwagę przywiązując głównie do selektywnego kumulowania poszczególnych grup odpadów i ich odnawiania.

Diary

There are no diary entries yet.

Back to Top