Leczenie alkoholizmu Kielce Esperal a dokładnie disulfiram, który się w nim zawiera, znacząco wpływa na zaburzenie metabolizmu substancji alkoholowych w organizmie. Dlaczego? Wyłączony zostaje enzym przekształcający alkohol do przyswajalnej formy. W konsekwencji, osoba, która spożyje alkohol podczas terapii esperalem odczuje przykrych dolegliwości zbliżonych do tych co zatrucie alkoholem. Terapia awersyjna z użyciem esperalu ma za zadanie zniechęcić do sięgania przez osobę z problemem po alkohol.

Diary

There are no diary entries yet.

Back to Top