Operatus Świadczymy usługi z zakresu gospodarki odpadów. Firma z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy naszym kontrahentom terminowe przejęcie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Realizujemy standardy sprecyzowane przez decyzje pozwalające na przewożenie odpadów, ich kolekcje i odzysk, przez co w wyjątkowy sposób troszczymy się o naturę. Wykonujemy tylko te procedury, które gwarantują bezpieczeństwo dla otoczenia, szczególną uwagę przywiązując głównie do selektywnego kumulowania określonych frakcji odpadów i ich recyklingu.

Diary

There are no diary entries yet.

Back to Top