Operatus Realizujemy usługi z branży gospodarki odpadów. Jesteśmy działalnością z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy naszym klientom zgodne z terminem pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także wywożeniem szamb, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Wykonujemy podstawy narzucone poprzez decyzje pozwalające na transport odpadów, ich zbieranie i odzysk, dzięki czemu w wyjątkowy sposób pielęgnujemy się o środowisko. Stosujemy tylko te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla otoczenia, wyjątkową uwagę przywiązując głównie do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów i ich recyklingu.

Diary

There are no diary entries yet.

Back to Top