Operatus Realizujemy usługi z zakresu gospodarki odpadów. Jesteśmy działalnością z wieloma latami doświadczenia. Dostarczamy naszym klientom zgodne z terminem przejęcie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także wywożeniem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Realizujemy podstawy narzucone przez decyzje pozwalające na transport zanieczyszczeń, ich zbieranie i recykling, dzięki czemu w szczególny sposób szanujemy się o środowisko. Realizujemy jedynie te procedury, które gwarantują bezpieczeństwo dla otoczenia, niezwykłą uwagę przywiązując głównie do selektywnego zbierania wybranych grup odpadów i ich recyklingu.

Diary

There are no diary entries yet.

Back to Top