Operatus Świadczymy usługi z zakresu gospodarki odpadów. Firma z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy naszym klientom zgodne z terminem odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz przejęciem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Spełniamy standardy sprecyzowane przez decyzje pozwalające na przewożenie odpadów, ich zbieranie i przerób, dzięki czemu w wyjątkowy sposób szanujemy się o naturę. Wykonujemy jedynie te procedury, które dają bezpieczeństwo dla okolicy, szczególną uwagę przywiązując głównie do selektywnego zgarniania wybranych grup odpadów i ich recyklingu.

Diary

There are no diary entries yet.

Back to Top