Operatus Wykonujemy usługi z branży gospodarki odpadów. Działalność z wieloletnim doświadczeniem. Proponujemy naszym kontrahentom zgodne z terminem przejęcie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz przejęciem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Wykonujemy standardy sprecyzowane poprzez decyzje umożliwiające na transport odpadów, ich kolekcje i odzysk, przez co w szczególny sposób chronimy się o otoczenie. Stosujemy jedynie te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, niepowtarzalną uwagę przywiązując głównie do selektywnego kumulowania wybranych grup odpadów i ich recyklingu.

Diary

There are no diary entries yet.

Back to Top