Operatus Świadczymy usługi z obszaru gospodarki odpadów. Działalność z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy naszym kontrahentom terminowe pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także odbieraniem nieczystości, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz przejęciem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Wykonujemy podstawy określone poprzez wytyczne pozwalające na transport śmieci, ich kolekcje i przerób, dzięki czemu w wyjątkowy sposób chronimy się o naturę. Wykonujemy jedynie te procedury, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, wyjątkową uwagę przywiązując głównie do wybiórczego kumulowania niektórych frakcji odpadów i ich odnawiania.

Diary

There are no diary entries yet.

Back to Top